Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv projekta

„Jačanje konkurentnosti društva GRAFKO-CASPAR kroz nastup na inozemnim sajmovima – KK.03.2.1.16.0027″

Kratki opis projekta

Svrha projekta je nastupima na međunarodnim sajmovima povećati konkurentnost, postići veću tržišnu prepoznatljivost, predstaviti svoje proizvode te dugoročno ostvariti rast i razvoj. U sklopu projekta, poduzeće se predstavilo na međunarodnim sajmovima MUNICH FABRIC START u Münchenu i sajmu ABILMENTE u Vicenzi. U sklopu projekta izrađena je i analiza tržišta s ciljem utvrđivanja specifičnosti tržišta i preferencija kupaca.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je dugoročno osiguranje tržišta, ugovaranje novih poslova, akviziranje novih kupaca i općenito bolji tržišni položaj što dovodi do povećanja konkurentnosti poduzeća. Realizacijom glavnih aktivnosti marketinške strategije u razdoblju provedbe projekta te postprojektnim aktivnostima ostvarila se dugoročna prepoznatljivost i konkurentnost poduzeća što će biti kvantitativno iskazano kroz porast prihoda od prodaje i izvoza.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 386.755,00 HRK / 51.331,21 EUR

Iznos sufinanciranja EU: 313.744,20 HRK / 41.641,01

Razdoblje provedbe projekta: 01. srpnja 2019.  – 31. prosinca 2022. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Libor Weiser, [email protected]    

Više informacija na: 

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Razvoj.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva GRAFKO-CASPAR d.o.o.


Naziv projekta

Povećanje konkurentnosti društva GRAFKO-CASPAR implementacijom IKT-a za unaprijeđenje procesa

Kratki opis projekta

Društvo GRAFKO-CASPAR d.o.o. provelo je projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti društva GRAFKO-CASPAR implementacijom IKT-a za unaprjeđenje procesa“. Projekt je obuhvaćao uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodni proces. Realizacijom projekta društvo povećava obujam poslovanja, zaposlenost, prihod od prodaje te u konačnici i konkurentnost. Izravnu korist ima menadžment društva, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica. S obzirom da društvo teži poboljšanju svoje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu kao imperativ ima povećanje obujma poslovanja te modernizaciju poslovanja. Provedbom projekta povećat će se prihod od prodaje, zaposlenost, a u konačnici i konkurentnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Realizacijom projekta je planirano povećanje prihoda od prodaje, povećanje zaposlenosti i unaprjeđenje poslovnih procesa društva. U sklopu projekta nabavljana su informacijsko-komunikacijska rješenja (softverska i hardverska rješenja).

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 391.767,50 HRK

Prihvatljivi troškovi: 298.414,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 190.984,96 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 04. studenog 2019.  – 04. svibnja 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Libor Weiser, [email protected]    

Više informacija na: 

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva GRAFKO-CASPAR d.o.o.